Template Engine

Posted on Leave a commentPosted in Нашите проекти

С този нов модул, системата Ви дава възможност сами да създавате желаният от Вас изглед на всякакви видове платежни документи, които използвате в процеса на работа – Фактури, Проформи, Стокови разписки и т.н.т. Модулът дава възможност за основни корекции на изображения,като дава възможност за корекции чрез познатата форма на текстообразуващата програма Microsoft Office Word. Имате […]

Front-end Developer

Posted on Leave a commentPosted in Свободни позиции 2

Dekaeksi Ltd is looking to employ a Front-end Developer in order to successfully deliver his/hers outstanding quality services in our company. Requirements: * Over 1 years experience as a web designer * Knowledge of modern instruments and technologies for the implementation of web projects, including HTML, CSS, Javascript and jQuery; * Knowledge of WordPress; * […]