Template Engine

Posted on Posted in Нашите проекти

С този нов модул, системата Ви дава възможност сами да създавате желаният от Вас изглед на всякакви видове платежни документи, които използвате в процеса на работа – Фактури, Проформи, Стокови разписки и т.н.т.

Модулът дава възможност за основни корекции на изображения,като дава възможност за корекции чрез познатата форма на текстообразуващата програма Microsoft Office Word. Имате възможност за запазване на файловете в богата гама от разширения като doc/docx/pdf/html/rtf/txt/xml/xls. А най – новата опция, която сме включили е възможност за бързи промени във файла чрез използването на вграден CSS коректор, в който е включена дори опцията на аутокорекция на командите.

Създаването на подобен файл , в нормални условия, ще отнеме използването на поне 3 отделни програми, и за да Ви спестим време, ние обединихме този процес в един удобен модул.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *