Контакти

Можете да ни откриете на адрес:


гр.София,1303
ул. Антим I 41, ет.1
тел.: 00359 877 16 32 69

Email: sofia [at] dekaeksi [dot] com