Продукти

ERP16 е уеб-базирана система за планиране на ресурсите на фирмите.
Enterprise Resource Planning (ERP) е софтуер за управление на бизнеса, който дава възможност на фирмите да използват система от интегрирани приложения за управление на бизнеса. ERP софтуерът интегрира всички аспекти на операциите във фирмите, включително разработване, производство, продажби и маркетинг.
Фактурите.com представлява уеб базиран софтуер за онлайн фактуриране. Нашата мисия е да предоставим лесно и бързо фактуриране и да ви помогнем да управлявате вашия бизнес по-добре. Ние вярваме, че осчетоводяването трябва да бъде бързо и просто, но достатъчно детайлно, за да отговори на изискванията на вашия счетоводител. Вие може да изпратите фактура само няколко секунди след като сте се регистрирали, без значение какъв опит имате.